evama terminologitjänst

Version 1.0

Underhåll/uppdatering pågår. Text nedanför "Exempel 2" är för teknisk utveckling, terminologitjänsten fungerar under tiden.

Skriv ett ord eller en fras, maximalt 50 tecken. Om det är en term visas termposten. Om det förekommer på annat sätt än som term visas alla termposter där ordet/frasen förekommer, och ordet/frasen markeras i blått.

Text:

   

Terminologitjänsten tillhandahålls kostnadsfritt av Evama medici HB, 915447-5528
Sidansvarig: Magnus Fogelberg.
Publiceringsdatum version 1.0 2018-10-17.