evama terminologitjänst

Version 1.1

Skriv ett ord eller en fras, maximalt 50 tecken. Om det är en term visas termposten. Om det förekommer på annat sätt än som term visas alla termposter där ordet/frasen förekommer, och ordet/frasen markeras i blått.
Tjänsten skiljer mellan egennamn (med stor begynnelsebokstav) och termer (som måste skrivas med liten begynnelsebokstav).
Uppdatering pågår. Det kan se konstigt ut på svarssidan under termposterna, men tjänsten fungerar som vanligt.

Text:

   

Terminologitjänsten tillhandahålls av Evama medici HB, 915447-5528
Sidansvarig: Magnus Fogelberg.
Publiceringsdatum version 1.0 2018-10-17, version 2 2019-01-29.