evama termforum
English version

 version 1.5.0002
giltig från 2012-07-01 klockan 09.10.36

Internetforum för terminologiskt arbete.

Evama termforum har utvecklats för terminologiskt arbete i grupper, där begrepp definieras och termer fastställs i projektform, och där minst hälften av arbetet skall kunna bedrivas på Internet. Detta forum erbjuder begrepp för begrepp möjlighet till modererad debatt på interaktiva sidor, samtidigt som moderatorn kan uppdatera den underliggande texten till en grund för slutdokument i projektarbetet. För tillträde till Evama termforum krävs registrerad användaridentitet och lösenord. Om Du inte blir inloggad eller inte är registrerad användare är Du välkommen skriva ett meddelande. Offentligt material kan ses under "Inloggning för allmänheten".

 
 Inloggning:  
Användaridentitet:


Lösenord:

 
Hjälp och anvisningar

Inloggning för allmänheten
(läsbehörighet i vissa forum)

Meddelande från icke inloggade:
Din e-postadress

Text

Ditt namn:
 

 
Denna internetplats är utvecklad för Internet Explorer 4 och Netscape Navigator 4. Rapportera gärna eventuella fel till webmaster.

Förvaltning: EvamaData
E-post till webmaster.